Om Balingsholm

Personal på Balingsholms herrgård i Stockholm
Balingsholms herrgård i Stockholm
Om oss - Balingsholms herrgård i Stockholm

Om oss

Vi erbjuder god mat, lugn och ro samt skog och sjö i direkt anslutning till Herrgården.

Den omgivande naturen är till stora delar orörd vilket gör gården nästan unik i Stockholmsområdet. En av storstadens fördelar är kommunikationer. Det är lätt och går snabbt att ta sig till Balingsholm både med bil och kollektiva färdmedel. Pendeltåg till Huddinge centrum alternativt fjärrtåg till Flemingsberg. Balingsholm passar för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder konferens i herrgårdsmiljö – Bryt loss från vardagen och samla arbetsgruppen i en avskild, naturskön och kreativ miljö.

Från kungsgård till herrgård

Herrgården uppfördes år 1906 av byggmästare Tisell och förvärvades sedan av hovförvaltningen som bostad för Gustaf V:s yngste son, prins Erik, som bodde här fram till 1916.

Nästa ägare av Balingsholm blev civilingenjör Frank Hirsch. Första åren använde familjen Balingsholm som sommarbostad, efter restaurering flyttade Frank Hirsch med hustru Ina och dottern Karin hit. Det är familjen Hirsch som har satt sin prägel på den miljö och charm den gamla herrgården har än idag.

Över portalen lät Frank Hirsch hugga in texten:

”Hela wärlden låg i strid
må här dock städse råda frid”
1916 * 17

Balingsholm såldes 1964 till Huddinge kommun som till en början hade mest intresse av den mark som tillhörde egendomen, planer fanns på att bygga bostäder.

Det blev inte så mycket bostäder byggda, istället finns än idag ett levande jordbruk runt parken. Herrgården hyrdes ut för festverksamhet under de 20 år som kommunen var ägare av Balingsholm. 1984 bestämde sig kommunen för att sälja egendomen till den sovjetiska ambassaden, (Ryssland). Huddingeborna rasade och kommunen fick backa och lägga ut försäljningen av herrgården på anbud.

Gerd Gustafzon blev den som fick anbudet och startade en omfattande totalrenovering. De ursprungliga byggnaderna har renoverats och byggts till med sikte på trivsel och effektivitet för dagens möten. Den nuvarande verksamheten startades upp 4 mars 1985.

Idag ägs och drivs Balingsholm av familjen Orrvik. Balingholm är en modern konferensanläggning med mycket gott renommé, känd för sin fina miljö, sitt goda herrgårdskök och sin personliga service.

Det finns fina historiska bilder på Balingsholm på Stockholms Länsmuseum.