På landet mitt i sta’n

FRÅGVIS?

FETTISDAGEN

Tisdagen den 28/2

serveras kökets enastående semlor!

RÖDA AVGÅNGAR

Vecka 7–9 Sportlovsrabatter på konferens-arrangemang

För dig som vill genomföra naturnära konferenser i Stockholm.

Balingsholm · Balingsnäsvägen 27 · 141 91 Huddinge · Telefon 08–608 88 80 · info@balingsholm.se · Org.nr 556624-5832