På landet mitt i sta’n

TÄNKVÄRT

»Omtanke om andra skapar välbefinnande«

KREATIVA MÖTEN

Walk & Talk

satsa på grupparbetet utomhus 
– stora ytor i vår park!

NATURKRAFTER

Träna i vårt utegym

Balingsholm · Balingsnäsvägen 27 · 141 91 Huddinge · Telefon 08–608 88 80 · info@balingsholm.se · Org.nr 556624-5832